субота, 21 грудня 2013 р.

До курсу "Літургійний день"

Тема 1. Вступ: Молитва - спілкування людини з Богом. Христос – літургійне життя Церкви і кожного християнина зокрема. Присутність Христа в літургії. Святість і радість як основи християнського богопочитання. Місце літургії часів у літургійному житті церкви. Основні принципи спільнотної молитви, що знаходяться в документі «Sacrosanctum concilium» ІІ Ватиканського Собору. Застосування теоретичних принципів до сучасної практики спільнотної молитви у Церкві сьогодні.
Основне домашнє читання: Е Квінлан, Чому ми повинні цікавитись історією літургійного дня? // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 7-20. 
Тема 2. Структура та елементи спільних молитов в старозавітній традиції: Розгляд відомостей про храмовий культ, що знаходяться у Старому Завіті. Соціологічні фактори, які вплинули на формування храмової обрядовості. Розуміння часу в юдейській традиції. Молитовні та священні часи. Зміст та організація старорзавітнього молитовного дня. Храм, синагога та дім – осередки молитовного життя юдеїв. Проблема впливів юдейства на християнське богослужіння. 
Основне домашнє читання: П.Бредшоу, Щоденні молитви християн у І-му столітті // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 21-58.
Тема 3. Молитви в Новому Завіті. Аналіз відомостей про спільнотну молитву перших християн, що знаходяться у Новому Завіті. Розуміння молитви в євангельських писаннях. Заохочення та приклади молитви в синоптичних євангеліях. Богослов’я молитви в писаннях Івана Богослова. Св. Павло  та його вплив на розуміння християнської молдитви. Суперечка, яка точиться навколо походження синагоги та служіння в синагозі. Зв’язок між християнською літургійною мовою та метафорами і старозавітнім культом. Вплив Едикту про віротерпимість на культ і єврейсько-християнський конфлікт. Спроба знайти приклади найстаршої християнської молитви. Чи базується наш часослов на апостольській традиції?
Основне домашнє читання: П.Бредшоу, Щоденні молитви християн у І-му столітті // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 21-58.
Тема 4. Молитви в ранніх Отців Церкви. Основні джерела знання про літургійну молитву в доконстантинову добу. Есхатологічний молитовний романтизм апостольської доби та реалії буденного молитовного життя переслідуваної Церкви. Спроба відтворення літургійного дня в доконстантинову добу. Основні етапи розвитку спільнотної молитви часослова. Історичні свідчення про існування циклу щоденної молитви у творах Отців Церкви. Розвиток богослов’я спільнотної молитви у працях ранніх Отців. Поява монашого життя та його вплив на форму християнської щоденної молитви. Вплив Едикту про віротерпимість на створення літургії «катедрального типу». Виникнення міського літургійного життя.
Основне домашнє читання: Х.Матеос, Витоки часослова // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 59-70.
Тема 5. Молитви в 4-му столітті. Зростання Єрусалиму як центру прочанства та важливість Церкви Воскресіння. Сутність вірменського лекціонарію, грузинські «Ядгарі» і Щоденник Егерії та їхнє значення для відтворення Єрусалимської Літургії. Спроба реконструкції катедрального типу богослуження на прикладі опису структури єрусалимського богослуження Етерією, а також молитовного матеріалу Апостольських Конституцій та Заповіту Господа (Testsmentum Domini). Богослов’я окремих молитовних часів як спроба організації літургійного дня в анамнезу новозавітніх спасительних подій. Зародження монашого руху. Монаше богослужіння та його вплив на молитовні практики катедрального типу.
Основне домашнє читання: С.Паренті, Молячись у православній традиції. Часослов Великої церкви: Теми євхологіона та літургійні структури // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 71-92. 
Тема 6. Молитви часів в епоху іконоборства. Приклади катедральної та монашої молитовної практики в післяіконоборчій добі. „Катедральні” молитовні часи константинопільського катедрального храму Св.Софії та „монаший”  часослов монастиря Св.Сави. Типікон церкви Воскресіння в Єрусалимі в ІХ-Х століттях. Вплив Церкви св. Премудрості у Константинополі на Візантійську Літургію. Типи історичної документації, які дають змогу відтворити літургійне життя Константинополя Х століття.
Основне домашнє читання: М.Арранц, "Око церковное", Москва 1999 посилання.
Тема 7. Вечірня візантійського обряду. Структуральні проблеми і  спроба історичного тлумачення сучасної вечірні. Початок звичайний та вступні обряди. Поділ обряду вечірні на основі історичних впливів. Проблема місця «молитов священика» у вечірній та різні історичні вирішення їхнього розміщення. Псалмодія. Місце псалтиря в християнській молитві. Основні види псалмодії. Вплив монахів на структуру та вид псалмодії в нашому обряді. Сучасне вживання псалтиря у літургії та його відношення до розуміння релігійного досвіду сьогодні.
Обряд запалення світла. Місце та літургійний контекст співу “Світло тихе”. Спроба реконструкції початкового обряду. Розгляд символічного вживання світла та ладану в християнській службі. Зв’язок між формою християнського богослужіння та часом його відправи. Прошення та кінцеві обряди вечірні. Важливість заключних молитов священика і можливості їх повернення в наше богослуження.
Основне домашнє читання: В.Рудейко, Формування та значення окремих частин вечірні // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 117-150.
Г.Вінклер, Історичне підгрунтяВечірні Передосвячених Дарів // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 151-180.
Х.Матеос, Псалмодія у візантійському обряді // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 287-311.  
Тема 8. Богослов’я вечірні
Основне домашнє читання: Х.Матеос, Утреня та вечірня // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 93-116.
Тема 9. Утреня. Проблеми ранкового богослуження. Поділ утрені на незалежні обряди на основі її історичного розвитку. Структурний аналіз утрені, 1-го часу та великого повечір'я. Есхатологічний характер північної молитви. Використання псалтиря. Використання Нового Завіту в обряді утрені. Теми світла у ранковій літургії. Шестипсалміє та супроводжуючий його антифон. Спроба історичного та богословського тлумачення. Канон: використання біблійних пісень в нашому богослуженні.
Полієлей – ектенія “Спаси, Боже…”. Псалом 50 – “Хвалитні” паслми – заключні молитви. Реконструкція єрусалимського недільного чування. Введення «воскресних чувань» з Єрусалимської Літургії до утрені. Виділення окремих, початково самостійних, частин ранкового богослуження.
Основне домашнє читання: Х.Матеос, Деякі проблеми візантійської утрені // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 181-228.
А.Рес, Повечір'я в обрядах східних церков // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 269-286. 
Тема 10. Богослов’я утрені
Основне домашнє читання: Х.Матеос, Утреня та вечірня // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 93-116.
Тема 11. Малі часи. Дві традиції богословського обгрунтування молитви в 3,6 та 9-ий часи та їх вплив на формування структури малих часів. Спроба відтворення катедральної структури малих часів. Можливості відновлення “мертвої” традиції Константинополя.
Основне домашнє читання: Н.Рудейко, Малі часи візантійського обряду // Е.Квінлан/В.Рудейко (Видд.), Світло єси, Христе. Богослужіння добового кола. Антологія досліджень, Львів 2012, 229-268. 
Тема 12. Октоїх у візантійській традиції. Історія та богослов’я літургійного тижневого кола. Розвиток різних типів візантійської літургійної поезії. Тропарі, кондаки та канони. Школа св. Сави та школа Студитського монастиря. Праця Романа Сладкопівця. Св. Іван Дамаскин та св. Теодор Студит. Роль гори Атос у створенні сучасних церквних богослужінь.
Основне домашнє читання: О.А. Крашенинникова, Ранневизантийские и славянские источники по истории формирования славянского октоиха Х-ХІ вв. посилання
О.А.Крашенинникова, Октоих посилання  
Тема13. Молитви літургійного дня поза часословом та можливість реформи літургійного дня у візантійській традиції. Приватні набоженства. Причини виникнення і їх місце в літургійному дні. Проблема подвоєння літургійних практик: Літургія Церкви та молитва вірних.
Основне домашнє читання: М.Гаврилів, Історія спасіння. Народна релігійність, народна побожність та побожні практики посилання 
М.Гаврилів, Паралітургійні практики. Історія та огляд посилання 
Тема 14. Питання літургійної реформи. Сучасні підходи у різних Церквах до Літургії часів. Напрямки розвитку літургійного богослов’я у Римо-Католицькій та Православній Церкві. Реформа структури літургії та її пасторальні наслідки.
Основне домашнє читання: В.Рудейко, Принцип ad fontes у сучасних реформах літургійних структур Часослова у словянських церквах візантійської традиції. посилання
Питання, для підготовки до іспиту посиланя
Індивідуальні завдання посилання  

Немає коментарів:

Дописати коментар