субота, 27 травня 2017 р.

Третій час згідно із коптійською традицією

Третій час
Вступні молитви
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога. Амінь.
Господи, помилуй (тричі), Господи, благослови. Амінь.
Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині і повсякчасі на віки віків. Амінь.
Господи наш, удостой нас молитись із благодаренням:
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Молитва благодарення
Благодарімо благодітеля і милостивого Бога, Отця Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, бо Він покрив нас, допоміг нам, охоронив нас, присвоїв нас, змилувався над нами, підтримав нас і привів нас до цього часу. Просімо Його також, Господа Бога, Вседержителя, щоб охороняв Він усіх нас у мирі в день цей святий і у всі дні життя нашого.
Владико, Господи, Вседержителю, Отче Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, благодаримо Тебе за всіх, і за все, і у всьому, бо Ти покрив нас, допоміг нам, охоронив нас, присвоїв нас, змилувався над нами, підтримав нас і привів до часу цього. Тому благаємо і умоляємо благість Твою, Чоловіколюбче. Сподоби нас звершити день цей святий і всі дні життя нашого у всякому мирі у страсі Твоєму. Всіляке зло, спокуси всілякі, усяке діяння сатанине, задуми лихих людей і повстання ворогів явне і неявне, відійми їх від нас і від людей Твоїх і від цього святого місця, яке є Твоїм. А все, що є добрим і пожиточним, подай нам, Бо Ти єси Той, який дав нам владу наступати на змій і скорпіонів і на усю силу ворожу.
І не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого, благодаттю, милістю і чоловіколюб’ям єдинородного Твого Сина, Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, через Якого Тобі належить слава, честь, влада і поклоніння із Ним і з Духом Святим, Життєдавцем, єдиносущним Тобі нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Псалом 50
Поми́луй мене́, Бо́же, по вели́кій ми́лості Твоїй, і по мно́жеству щедро́т Твоїх загла́дь беззако́ння моє́.
Упо́вні обми́й мене́ від беззако́ння мого́, і від гріха́ мого́ очи́сти мене́.
Бо беззако́ння моє́ я зна́ю, і гріх мій пе́редо мно́ю за́вжди.
Про́ти Те́бе, Єди́ного, я згріши́в і лука́ве пе́ред Тобо́ю вчини́в, тож опра́вданий Ти бу́деш у слова́х Твоїх і перемо́жеш, коли́ всту́пиш у суд.
Ось бо, в беззако́ннях я зача́тий, і в гріха́х породи́ла мене́ ма́ти моя́.
Ось бо, істину возлюбив єси, незвідане і тає́мне му́дрости Своє́ї яви́в Ти мені.
Окро́пиш мене́ іссо́пом – і буду очи́щений; обми́єш мене́ – і ста́ну біліший від снігу,
Даси́ мені відчу́ти ра́дість і весе́лість – возра́дуються ко́сті упоко́рені.
Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззако́ння мої зітри́.
Се́рце чи́сте сотвори́ в мені, Бо́же, і дух пра́вий обнови́ в нутрі моїм.
Не відки́нь мене́ від лиця́ Твого́ і Ду́ха Твого́ Свято́го не відійми́ від ме́не.
Поверни́ мені ра́дість спасіння Твого́ і ду́хом владу́щим утверди́ мене́.
Навчу́ беззако́нників доріг Твоїх, і нечести́ві до Те́бе наве́рнуться.
Звільни́ мене́ від вини́ кро́ви, Бо́же, Бо́же спасіння мого́, возра́дується язи́к мій пра́вді Твоїй.
Го́споди, гу́би мої відкри́єш, і уста́ мої сповістя́ть хвалу́ Твою́.
Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, – та всепа́лення Тобі не до вподо́би.
Же́ртва Бо́гові – дух сокруше́нний, се́рцем сокруше́нним і смире́нним Бог не погорди́ть.
Облагодій, Го́споди, благоволінням Твоїм Сіо́н, і хай відбуду́ються стіни єрусали́мські, –
Тоді вподобаєш Собі жертву правди, возношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар Твій тельців.
Час Третій
Христу Цареві і Богу Моєму приношу в третій час благословенного дня сього піснеспів, і молю Його простити прогрішення мої.
Із псалмів Давида, пророка і царя. Хай благословеня його буде з усіма нами, Амінь.
Псалом 19
Алилуя. Хай почу́є тебе́ Госпо́дь у день печа́лі, хай захисти́ть тебе́ Ім’я́ Бо́га Якова.
Хай пошле́ тобі по́міч зі святи́ні і з Сіо́ну хай засту́пить тебе́.
Хай пом’яне всяку жертву твою і всепалення твоє хай утучни́ть.
Хай дасть тобі по се́рцю твоє́му і вся́кий за́дум твій хай спо́внить.
Возрадуємося спасінням твоїм і Іменем Бога нашого возвеличимося.
Хай спо́внить Госпо́дь усі про́сьби твої!
Нині пізнав я, що спас Господь помазаника  Свого;
Він почує його́ з не́ба свято́го Свого́; у вла́дних чи́нах – спасіння від десни́ці Його́.
Ті – колісни́цями, а ті – кіньми, ми ж – Іменем Го́спода Бо́га на́шого звели́чимося.
Ті спіткну́лися і впа́ли, ми ж уста́ли і ви́просталися.
Господи, спаси царя Свого і почу́й нас у день, коли́ призове́мо Тебе́.
Псалом 22
Госпо́дь – мій Па́стир, і нічо́го мені не забра́кне.
На па́ші зеле́ній – там Він осели́в мене́, на воді супокійній зрости́в мене́,
Душу мою навернув. Напутив мене на стежки праведности задля Імені Свого́.
Якщо́ піду́ на́віть по́серед тіні сме́ртної – не убою́ся зла, бо Ти зо мно́ю єси́: жезл Твій і па́лиця Твоя́ – вони́ мене́ потішили.
Приготував єси передо мною трапезу супроти гнобителів моїх; намастив єси єлеєм голову мою, і чаша Твоя упо́ює як найміцніша.
І ми́лість Твоя́ йти́ме за мно́ю у всі дні життя́ мого́, і жи́ти мені в до́мі Госпо́дньому на многоту́ днів.
Псалом 23
Госпо́дня – земля́ і все, що наповня́є її, вселе́нна і всі, що живу́ть у ній;
Він на морях заснував її і на ріках розташува́в її.
Хто зійде на го́ру Госпо́дню і хто ста́не на місці святім Його́?–
Непови́нний рука́ми і чи́стий се́рцем, хто не зв’яза́в суєто́ю ду́шу свою́ і не присяга́вся облу́дно бли́жньому своє́му.
Сей прийме благословення від Господа і воздаяння від Бо́га, Спа́са свого́.
Се – рід тих, що шука́ють Го́спода, шука́ють лиця́ Бо́га Якова.
Підніміте, князі, бра́ми ва́ші, і піднімітеся, бра́ми вічні, і ввійде́ Цар Сла́ви!
Хто є сей Цар Слави? – Господь кріпкий і могутній, Господь могутній в битві.
Підніміте, князі, бра́ми ва́ші, і піднімітеся, бра́ми вічні, і ввійде́ Цар Сла́ви!
Хто є сей Цар Сла́ви? – Госпо́дь Сил, Він є Цар Сла́ви!
Псалом 25
Алилуя. Розсуди́ мене́, Го́споди, бо я в неви́нності моїй ходи́в і в упова́нні на Го́спода не осла́бну.
Досвідчи мене́, Го́споди, і ви́пробуй мене́, розжа́р ну́трощі мої і се́рце моє́!
Бо ми́лість Твоя́ – пе́ред очи́ма моїми, і в істині Твоїй уподо́бання моє́.
Не засіда́в я зі збо́рищем марно́тним, і до законопересту́пних не вхо́див.
Зненавидів я зібрання лука́вих, і з нечести́вими не ся́ду.
Уми́ю в неви́нності ру́ки мої і обійду́ жерто́вник Твій, Го́споди,
Щоб почу́ти мені го́лос хвали́ Твоє́ї і звісти́ти всі чудеса́ Твої.
Го́споди, возлюби́в я красу́ до́му Твого́ і місце перебува́ння сла́ви Твоє́ї.
Не погуби́ з нечести́вими ду́шу мою́ і з мужа́ми кровоже́рними – життя́ моє́,
В рука́х у яки́х – беззако́ння, десниця їх повна хабарів.
А я в неви́нності моїй ходи́в; ізба́в мене́, Го́споди, і поми́луй мене́.
Нога моя стала на правій путі, в зібраннях благословля́тиму Тебе́, Го́споди.
Псалом 28
Принесіте Го́сподеві, сини́ Бо́жі , принесіте Го́сподеві молоди́х баранців, принесіте Го́сподеві сла́ву і честь.
Принесіте Го́сподеві сла́ву Імені Його́, поклоніться Го́сподеві у дворі святім Його́.
Голос Господній над во́дами, Бог сла́ви прогримів, Госпо́дь – над во́дами вели́кими!
Го́лос Госпо́дній – у си́лі, го́лос Госпо́дній – у ве́личі.
Го́лос Го́спода, що тро́щить ке́дри, – і потро́щить Госпо́дь ке́дри ліва́нські,
І зітре їх, і немов тельця, – Ліван, а Возлю́блений Його́ – мов молоди́й єдиноро́г.
Го́лос Го́спода викре́шує по́лум’я вогню́,
Го́лос Го́спода стряса́є пусте́лю, і стрясе́ Госпо́дь пусте́лю кадійську.
Го́лос Го́спода споло́хує ла́ней і ого́лює ха́щі, і в хра́мі Його́ всяк виголо́шує сла́ву.
Госпо́дь пото́п насе́лить і возся́де Госпо́дь Царе́м повік.
Госпо́дь кріпость наро́дові Своє́му дасть, Госпо́дь благослови́ть наро́д Свій ми́ром.
Псалом 29
Вознесу́ Тебе́, Го́споди, бо Ти підня́в мене́ і не дав ворога́м моїм радіти на́до мно́ю.
Господи Боже мій, візва́в я до Те́бе, і Ти зціли́в мене́.
Го́споди, Ти ви́вів з а́ду ду́шу мою́, спас мене́ з-по́між тих, що схо́дять до ро́ву.
Співа́йте Го́сподеві, преподо́бні Його́, і ісповідуйте па́м’ять свя́тости Його́.
Бо порив Його – до гніву, а воля Його – до життя́: вве́чорі плач увійде́ в осе́лю, але́ вра́нці – ра́дість.
А я сказа́в у благоде́нстві моїм: «Не похитну́ся повік!»
Го́споди, з во́лі Твоє́ї подає́ш красі моїй си́лу; та відверну́в єси́ лице́ Твоє́, і я стриво́жився.
До Тебе, Господи, візву і до Бо́га мого́ помолю́ся:
«Яка́ ко́ристь із кро́ви моє́ї, із мо́го схо́дження у тлін? Хіба́ просла́вить Тебе́ прах або́ звісти́ть істину Твою́?».
Почу́в Госпо́дь і поми́лував мене́, Госпо́дь став помічнико́м моїм.
Побивання моє Ти обернув мені в танець, розде́р вере́тище моє́ й опереза́в мене́ весе́лістю,
Щоб співа́ла Тобі сла́ва моя́, і не опеча́люся; Го́споди Бо́же мій, повік прославля́тиму Тебе́.
Псалом 33
Алилуя. Благословлю́ Го́спода на вся́кий час, завжди́ хвала́ Йому́ – в уста́х моїх.
У Господі похва́литься душа́ моя́, – хай почу́ють ла́гідні і возвеселя́ться.
Возвели́чте Го́спода зо мно́ю і вознесімо Ім’я́ Його́ спільно.
Шука́в я Го́спода – і Він почу́в мене́, і від усіх поневіря́нь моїх звільни́в мене́.
Приступіте до Нього і просвітітеся, і ли́ця ва́ші не осоро́мляться.
Сей убо́гий візва́в  – і Госпо́дь почу́в його́, і від усіх скорбо́т його́ спас його́.
Ополчи́ться Ангел Госпо́дній довкру́г тих, що боя́ться Його́, і ви́зволить їх.
Скуштуйте і спізнайте, що благий Господь, – блажен муж, що упова́є на Ньо́го.
Бійтеся Го́спода, всі святі Його́, бо нема́ неста́тку в тих, що боя́ться Його́.
Бага́ті зубожіли й голоду́ють, а тим, що шука́ють Го́спода, не забра́кне нія́кого добра́.
Прийдіте, чада , послухайте мене: страху Господнього навчу вас.
Хто та люди́на, що пра́гне життя́, що лю́бить ви́діти дні благі?
Стри́муй язика́ твого́ від зла і гу́би твої – аби́ не говори́ли облу́ди.
Ухиля́йся від зла і твори́ добро́, шука́й ми́ру і біжи́ за ним.
Очі Господні – на праведних і вуха Його – до моли́тви їх.
Лице́ ж Госпо́днє – про́ти тих, що тво́рять зло, щоб ви́нищити із землі па́м’ять про них.
Візва́ли пра́ведні – і Госпо́дь почу́в їх, і від усіх скорбо́т їхніх ви́зволив їх.
Бли́зько Госпо́дь до сокру́шених се́рцем, і смире́нних ду́хом спасе́.
Бага́то скорбо́т у пра́ведних, та од усіх них ви́зволить їх Госпо́дь.
Береже́ Госпо́дь усі ко́сті їх, жо́дна з них не сокруши́ться.
Смерть грішників лю́та, і ті, що нена́видять пра́ведного, просту́пляться.
Ізбавить Господь душі слуг Своїх, і не проступляться всі, що упова́ють на Ньо́го.
Псалом 40
Алилуя. Блаже́н, хто зважа́є на бідного і вбо́гого: в день ли́ха вряту́є його́ Госпо́дь.
Господь хай охоронить його і живить його, і хай облагодіє його на землі і хай не видасть його в руки ворогів його́!
Госпо́дь хай помо́же йому́ на о́дрі стражда́ння його́: все ло́же його́ Ти переміни́в у неду́зі його́ .
Я сказа́в: «Го́споди, поми́луй мене́, зціли́ ду́шу мою́, бо я згріши́в пе́ред Тобо́ю!».
Вороги мої вирекли мені зло: «Коли помре він, і згине ім’я́ його́?»
І якщо́ вхо́див хто погля́нути, ма́рне говори́в: «Се́рце його́ зібра́ло собі беззако́ння!»; вихо́див назо́вні, і змовля́вся.
Про́ти ме́не гурто́м шепта́ли всі вороги́ мої, про́ти ме́не замишля́ли неща́стя моє́;
Слово законопереступне возвели на ме́не: «Хіба́ поле́глий спромо́жеться воскре́снути?»
Бо на́віть чоловік ми́рний зо мно́ю, на ко́го поклада́вся я, хто їв хліби́ мої, підня́в п’яту́ на ме́не .
Ти ж, Го́споди, поми́луй мене́ і возста́в мене́, і я возда́м їм.
З того пізнаю, що Ти вподобав мене́, коли́ не пора́дується во́рог мій на́до мно́ю.
А мене́ за незлоби́вість Ти підтри́мав і укріпи́в мене́ пе́ред лице́м Твоїм повік.
Благослове́н Госпо́дь, Бог Ізра́їлів, од віку і до віку. Хай так бу́де, хай так бу́де!
Псалом 42
Алилуя. Суди мене, Бо́же, і розсуди́ спра́ву мою́ – од наро́ду нечести́вого, од чоловіка непра́ведного й облу́дного ізба́в мене́.
Бо Ти, Бо́же, – тверди́ня моя́, чому́ Ти відки́нув мене́? І чому́, наріка́ючи, ходжу́, коли́ утиска́є во́рог?
Пошли світло Твоє і вірність Твою́ – вони́ мене́ наста́влять і приведу́ть мене́ на го́ру святу́ Твою́ і в оби́телі Твої.
І ввійду́ до жерто́вника Бо́жого, до Бо́га, що звеселя́є ю́ність мою́; просла́влю Тебе́ на гу́слях, Бо́же, Бо́же мій.
Чому скорботна єси, душе моя? І чому триво́жиш мене́? Упова́й на Бо́га, бо я просла́влю Його́: «Спасіння лиця́ мого́ і Бог мій!».
Псалом 44
Алилуя. Ви́лило се́рце моє́ сло́во до́бре, виголо́шую я тво́ри мої Царе́ві; язи́к мій – трости́на кни́жника-скоропи́сця.
Квітучий красою понад синів людських! Ви́лилася благода́ть із уст Твоїх; тому́ благослови́в Тебе́ Бог повік.
Підпережи́ меч Твій до стегна́ Твого́, Си́льний, у квіту́чості Твоїй і красі Твоїй,
І напни лук, і тріумфуй, і царюй, істини ради і лагідности, і справедливости, і поведе Тебе́ чуде́сно прави́ця Твоя́.
Стріли Твої ви́гострені, Си́льний, – наро́ди пе́ред Тобо́ю впаду́ть, – у се́рце ворогів Царе́вих. 
Престо́л Твій, Бо́же, повік-віку, жезл правоти́ – жезл Ца́рства Твого́.
Возлюбив єси справедливість і зненавидів єси беззако́ння; тому́ пома́зав Тебе́, Бо́же, Бог Твій єле́єм ра́дости більше, ніж спільників Твоїх.
Сми́рна й ало́е і ка́сія – від шат Твоїх, від пала́т із ко́сти слоно́вої, з яки́х звеселя́ють Тебе́.
Дочки царів – у шані в Тебе; предстала Цариця праворуч Те́бе, в ша́ти злототка́ні при́брана, розквітчана.
Почу́й, До́чко, і погля́нь, і прихили́ ву́хо Твоє́, і забу́дь наро́д Твій і дім ба́тька Твого́,
Бо забажа́в Цар краси́ Твоє́ї, бо Він – Госпо́дь Твій.
І поклоняться Йому дочки Тиру з дарами; лицю Твоєму моли́тимуться багатії наро́ду.
Вся сла́ва Її, Дочки́ Царя́, ся́є із вну́трішніх поко́їв: торочка́ми золоти́ми при́брана Вона́, розквітчана.
Приведу́ть до Царя́ дів слідо́м за Не́ю, по́друг Її приведу́ть до Те́бе,
Приведуть у веселості і радості, введу́ть у храм Царя́.
За́мість батьків Твоїх ста́ли сини́ Твої; Ти поста́виш їх князя́ми по всій землі.
Пом’яну́ть ім’я́ Твоє́ у вся́кім ро́ді і ро́ді; тому́ наро́ди прославля́тимуть Тебе́ повік і повік-віку.
Псалом 45
Алилуя. Бог нам пристановище і сила, помічни́к у скорбо́тах, що ве́льми облягли́ нас.
Тому́ не побоїмо́ся, коли́ стряса́ється земля́ і зсува́ються го́ри у се́рце морів.
Зашуміли і схвилюва́лися во́ди їх, схвилюва́лися го́ри міццю Його́.
Річкові бистрини веселять місто Боже – освятив обитель Свою́ Всеви́шній.
Бог по́серед ньо́го, і воно́ не похитне́ться, допомо́же йому́ Бог від ра́нньої зорі.
Захвилюва́лися наро́ди, захита́лися ца́рства, пода́в го́лос Свій Всеви́шній – похитну́лася земля́.
Госпо́дь Сил з на́ми, засту́пник наш – Бог Якова.
Прийдіте і поба́чте діла́ Бо́жі, які чудеса́ зверши́в Він на землі,
Припиняю́чи війни до країв землі, лук потро́щить і злама́є збро́ю, і щити́ спа́лить вогне́м.
«Спочи́ньте і спізна́йте, що я – Бог; вознесу́ся між наро́дами, вознесу́ся на землі!»
Господь Сил з на́ми, засту́пник наш – Бог Якова.
Псалом 46
Алилуя. Всі наро́ди, заплещіте рука́ми, воскли́кніте Бо́гові го́лосом ра́дости,
Бо Госпо́дь усеви́шній, страшни́й – Цар вели́кий по всій землі!
Він підкори́в наро́ди нам і племе́на – під но́ги на́ші,
Обрав нам спадкоє́мство Своє́ – красу́ Якова, яку́ возлюби́в. Псалмо́діл
Зійшо́в Бог під о́клики, Госпо́дь – під го́лос тру́бний.
Співа́йте Бо́гові на́шому, співа́йте, співа́йте Царе́ві на́шому, співа́йте.
Бо Цар усіє́ї землі – Бог, співа́йте розу́мно.
Воцарився Госпо́дь над наро́дами, Бог сиди́ть на престо́лі свято́му Своє́му.
Князі народів зібралися з Богом Авраамовим, бо Божі – володарі землі, вельми піднеслися вони.
Євангеліє третього часу (від Йоана 14:26-15:4)
Свят, свят, свят. Євангеліє від учителя нашого святого Йоана, благословення його хай буде з нами, Амінь.
А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім'я моє зішле, той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам; не так, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше, і не страхається! Ви бо чули, що сказав я вам: Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду: Отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те, - перед тим, як воно настане, - щоб, коли настане, - увірували ви. Небагато говоритиму вже з вами, надходить бо князь світу цього. Щоправда, у мені не має він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси!». «Я - виноградина правдива, а мій Отець - виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка родить плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті -, словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте - а я у вас!
Слава Богові навіки. Амінь.
Покланяємось Тобі, Христе, із благим Отцем Твоїм і з Духом Святим, бо Ти прийшов (воскрес) і спас нас.
Тропар третього часу
(1) Господи, Ти Пресвятого Твого Духа в третій час апостолам Твоїм зіслав, Його, Благий, не відійми від нас, але обнови нас, що молимось Тобі.
Серце чи́сте сотвори́ в мені, Бо́же, і дух пра́вий обнови́ в нутрі моїм.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
(2) Господи, Ти Пресвятого Духа Твого в третій час святим учням і славним апостолам Твоїм зіслав, Його, благий,  не відійми від нас, але просимо Тебе Господи наш, Ісусе Христе, Слове,  Сину Божий, обнови в його в нас: Духа правого і животворящого, Духа ціломудрія и пророцтва, Духа святості, істини і кріпості, Всесильний Боже наш, просвічення душ наших, яке просвічує кожну людину, яка приходить у світ, помилуй нас.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
(3) Богородице, Ти єси Лоза істинна, що виростила нам Плід життя. Тебе благаємо: молися, Владичице, з Апостолами і всіма святими про помилування душ наших.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
(4) Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбнице благ і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
(5) Як посеред учнів твоїх представ єси Спасе, мир їм даючи: прийди й до нас, і спаси нас і ізбав душі наші.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
(6) Стоячи у храмі слави твоєї, немов у небі стоїмо, Богородице, Врата Небесні, відчини нам двері милости твоєї.
Трисвяте
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, роджений від Діви, помилуй нас.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, розп’ятий за нас, помилуй нас.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, воскреслий із мертвих і вознесений на небеса, помилуй нас.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас! (тричі). Господи, відпусти гріхи наші! Господи, пробач беззаконня наші. Господи, прости прогрішення наші.
Господи, посіти немічних людей Твоїх, зціли їх імени Твого ради. Господи, упокой душі усопших отців і братії нашої.
Господи безгрішний, помилуй нас. Безгрішний, допоможи нам і прийми молитви наші. Бо слава, влада і трисвятість Тобі подобає. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Амінь.
Господи, помилуй! (41х)
Свят, свят, свят
Свят, свят, свят, Господь Саваот. Повне небо і земля слави і честі Твоєї. Божн, Отче всемогутній, помилуй нас. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, Боже сил, будь з нами, бо іншого, крім Тебе, помічника у скорботах наших не маємо. Боже, відпусти, ослаб і прости нам гріхи наші, які вчинили ми добровільно чи недобровільно, свідомо чи несвідомо, явно чи тайно. Господи, прости нам імени Твого ради, яке знаменувалося на нас, згідно із милістю Твоєї, а не за гріхами нашими.
Господи наш, удостой нас молитись із благодаренням:
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Відпуст
Боже милостивий і Господи всякої утіхи, Ти прикликаєш нас у всяку пору і час покликом Святого Твого Духа, благодаримо Тебе Владико, бо поставив єси нас на молитву в сей третій святій час, в який щедро благодать Духа Твого Святого на блаженних і святих учеників Твоїх і апостолів, в виді огненних язиків вилити зволив. Молимо і благаємо благість Твою, Чоловіколюбче, прийми молитви наші, і прости нам гріхи, і подай нам благодать Святого Твого Духа. Очисти тіла наші і духи від усіх скверн і провадь нас до життя духовного, щоб ми могли ходити за Духом, а не сповняти похоті плотські. Удостой нас служити Тобі у чистоті і праведності по всі дні життя нашого, бо Тобі належить слава, честь і сила, із благим Отцем Твоїм і Святим Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
Молільник мовить завершальну молитву всякого часу:

Помилуй нас, Боже, помилуй нас, Ти, що всякої пори і кожної години на небі й на землі приймаєш поклоніння і прославу, Боже благий, довготерпеливий і многомилостивий, що праведних любиш і грішних милуєш, і всіх кличеш до спасіння заради обітниці майбутніх благ! Сам, Господи, прийми в цей час і наші молитви і спрямуй життя наше до заповідей Твоїх. Душі наші освяти, тіла очисти, помисли направ, розум ціломудренним і тверезим учини, і визволь нас від усякого гніту, лиха і страждання. Огороди нас святими Ангелами Твоїми, щоб ополченням їх стережені і настановлювані, досягли ми єдности віри та пізнання неприступної Твоєї слави, бо благословен єси на віки віків. Амінь.

Немає коментарів:

Дописати коментар